top of page

VOorwaarden InstagrAM /FACEBOOK winactie 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de promotie van Dream en Drink die door Mooiedroom.nl wordt georganiseerd en gepubliceerd op de Facebookpagina “Mooiedroom” en Instagrampagina “Mooiedroom.nl”.

 1. Door deel te nemen aan de winactie ga je akkoord met deze voorwaarden.

 2. De winnaars van Facebook- en Instagramacties worden gekozen aan de hand van een loting. 

 3. De prijs is niet omwisselbaar en ook niet inwisselbaar voor geld.

 4. De actie loopt van 25 december 2020 tot 31 december 2020. De winnaar wordt op 1 januari bekendgemaakt via Instagram en Facebook van “Mooiedroom.nl”.

 5. De prijs is de workshop Dream & Drink van Mooiedroom.nl, welke plaatsvindt op 8 januari 2021 om 20.21 uur. De exacte inhoud van de workshop is HIER te vinden. 

 6. Indien je deelneemt aan deze actie ga je ermee akkoord dat jouw foto gedeeld kan worden op www.mooiedroom.nl Facebook en Instagrampagina. Bij winst wordt de winnaar bekend gemaakt in een story.

 7. Indien drie maanden na bekendmaking nog geen reactie van de winnaar bij ons binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Wij kunnen besluiten dat de prijs komt te vervallen of dat deze opnieuw (ten behoeve van een andere actie) wordt ingezet.

 8. Vragen of opmerkingen m.b.t. Facebook- en Instagrampromoties kunnen worden gesteld via een privébericht in Facebook of Instagram.

 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 10. Gegevens van deelnemers zullen door ons alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t de betreffende Facebook en Instagram promotieactie, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden

 11. In verband met je privacy worden posts die persoonsgegevens bevatten direct door ons verwijderd. Wij adviseren je om vertrouwelijke informatie zoals postcode, huisnummer en telefoonnummers alleen in een privébericht met ons te delen, mocht dit nodig zijn. We zullen nooit vragen om deze details openbaar te delen. 

 12. Wij zijn niet aansprakelijk voor door jou geleden of te lijden verlies of schade in welke vorm dan ook, die direct of indirect te maken heeft met het deelnemen aan de winactie.

 13. Het kan gebeuren dat een winactie van ons druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten bevat. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen en deze betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Mooiedroom.nl.

 14. De promotieacties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

 15. Indien je de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt en toch deel wilt nemen aan deze actie, dan is toestemming van je ouders en/of voogd vereist. In het geval je ouders en/of voogd geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs aan ons vervallen.

 16. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onze Facebook en Instagram acties en/of deze voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen of stop te zetten.

 17. De actie wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 18. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen. Als je vindt dat deze actievoorwaarden of het handelen van Mooiedroom niet hiermee in overeenstemming zijn/is, dan kun je je klacht versturen naar Mooiedroom, Loonwerkerhof 14, 3828 DR Hoogland

bottom of page